top of page
Teamwerk
logo_primair.png

Een geregistreerde kwaliteitskring van stemgespecialiseerde logopedisten in Nederland

Stemkring Nederland is een kwaliteitskring van logopedisten met een passie voor stem. In deze kring staat deskundigheids- en kwaliteitsbevordering centraal. De kwaliteitskring helpt mee aan het waarborgen van deskundigheid en kwaliteit van de logopedist. Meerdere keren per jaar komen wij samen om op een gestructureerde wijze in gesprek te gaan over alle aspecten betrokken bij de stem. Hierbij wordt gewerkt aan het verhogen van kennis, ontwikkelen van vaardigheden en het versterken van competenties. Door het reflecteren op het eigen handelen en het systematisch werken aan verbetering van de zorg voor de client, verbetert de kwaliteit van de logopedische zorg. Naast intercollegiaal overleg wordt er binnen deze kwaliteitskring veel aandacht besteed aan bijscholing en het volgen van cursussen om op de hoogte te zijn van de nieuwste methodieken, onderzoeken en richtlijnen. Ieder lid van deze stemkring is geregistreerd bij het Kwaliteitsregister Paramedici en is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie, de NVLF.

Ervaart u:

 • spreekstemklachten (hese stem, kraak in de stem),

 • zangstemklachten,

 • ademklachten,

 • gespannen spreken (hypertonie)

 • keelklachten (bijvoorbeeld brok in de keel/globus of stembandknobbeltjes)

 • chronische hoestklachten,

 • foutief slikken,

 • presentatie moeilijkheden.

 

Dan bent u bij ons aan het goede adres!
Wij zijn namelijk vooral bezig met therapie en revalidatie van functionele en organische stemstoornissen zoals:

 

 • de spreek- en zangstem,

 • stembandknobbeltjes (noduli),

 • stembandverlammingen,

 • globus (brok in de keel),

 • chronisch boeren,

 • hyperventilatie en andere ademklachten

 • functionele dysfonie (verkeerd gebruik van de stem),

 • psychogene/psychosomatische stem- en spraakstoornissen

 • en meer!

beeldmerk_2.png
Vind uw stemspecialist
bottom of page